PrzejdY do treści

Menu główne:Nazwa łacińska

Nazwa polska

Forma

Rozmiar

Pojemnik

B/G

Foto

Acer campestre

klon polny

Pa 14-16 C56f

Acer campestre ‘Nanum’

klon polny ‘Nanum’

Pa 8-10 C34f

Acer campestre ‘Queen Elizabeth’

klon polny ‘Queen Elizabeth’

N 300+/12 C34f B


Acer negundo ‘Flamingo’

klon jesionolistny ‘Flamingo’

Pa 6-8 G


Acer negundo ‘Odessanum’

klon jesionolistny ‘Odessanum’

Pa 8-10 G


Acer platanoides

klon pospolity

Pa 8-10 G


Acer platanoides ‘Columnare’

klon pospolity ‘Columnare’

Pa 12-14 C56f

Acer platanoides ‘Crimson King’

klon pospolity ‘Crimson King’

Pa 10-12 C34f B


Acer platanoides ‘Crimson Sentry’

klon pospolity ‘Crimson Sentry’

N 200+ B


Acer platanoides ‘Drummondii’

klon pospolity ‘Drummondii’

Pa 8-10 G


Acer platanoides ‘Emerald Queen’

klon pospolity ‘Emerald Queen’

Pa 8-10 C34f

Acer platanoides ‘Faassen’s Black’

klon pospolity ‘Faassen’s Black’

Pa 10-12 C56f

Acer platanoides ‘Globosum’

klon pospolity ‘Globosum’

Pa 6-8 G


Acer platanoides ‘Golden Globe’

klon pospolity ‘Golden Globe’

Pa 8-10 B


Acer platanoides ‘Prigo’ (PRINSTON GOLD)

klon pospolity ‘Prigo’

Pa 12-14 C56f

Acer platanoides ‘Royal Red’

klon pospolity ‘Royal Red’

Pa 10-12 C56f B


Acer pseudoplatanus

klon jawor

Pa 8-10 G

Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’

klon jawor ‘Leopoldii’

Pa 6-8 C25f

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’

klon jawor ‘Rotterdam’

Pa 10-12 C34f


Acer rubrum

klon czerwony

Pa 6-8 G

Acer rubrum ‘Red Sunset’

klon czerwony ‘Red Sunset’

Pa 8-10 C34f

Acer saccharinum

klon srebrzysty

Pa 10-12 G


Acer saccharinum ‘Pyramidale’ (A. s. var. fastigiatum)

klon srebrzysty ‘Pyramidale’

Pa 12-14 C56f


Aesculus hippocastanum

kasztanowiec pospolity

Pa 12-14 C56f


Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

kasztanowiec pospolity ‘Baumannii’

Pa 10-12 C34f-C56f

Aesculus hippocastanum ‘Pyramidalis’

kasztanowiec pospolity ‘Pyramidalis’

N 150-200 C34f

Aesculus ×carnea

kasztanowiec czerwony

Pa150 10-12 C34f


Aesculus flava

kasztanowiec żółty

Pa100 12-14 C56f


Betula ‘Hoseri’

brzoza Hosera

Pa100 12-14 C56f

Betula pendula ‘Spider Alley’ PBR

brzoza brodawkowata ‘Spider Alley’ PBR

Pa100 10-12 C34f


Betula pendula ‘Youngii’

brzoza brodawkowata’Youngii’

Pa 8-10 C34f

Betula utilis ‘Doorenbos’ (Betula jacquemontii)

brzoza pożyteczna ‘Doorenbos

Pa 12-14 C56f

Betula utilis ‘Long Trunk’

brzoza pożyteczna ‘Long Trunk’

Pa 8-10 C34f


Caragana arborescens ‘Pendula’

karagana syberyjska ‘Pendula’

Pa 120 G

Caragana arbarborescens ‘Walker’

karagana syberyjska ‘Walker’

Pa 120 G

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

grab pospolity ‘Fastigiata’

N 250-300 C56f B

Catalpa bignonioides

surmia bignoniowata

Pa 12-14 C56f

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

surmia bignoniowata ‘Aurea’

Pa150 10-12 C34f

Catalpa bignonioides ‘Nana’

surmia bignoniowata ‘Nana’

Pa 8-10 C34f

Corylus avellana ‘Contorta’

leszczyna pospolita ‘Contorta’

Pa120 6-8 C20


Corylus colurna

leszczyna turecka

Pa 8-10 G


Crataegus monogyna ‘Compacta’

głóg jednoszyjkowy ‘Compacta’

Pa150 6-8 B


Crataegus ×media ‘Paul’s Scarlet’

głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’

Pa 6-8 G


Fagus sylvatica

buk pospolity

Pa 10-12 C34f

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’

buk pospolity ‘Dawyck Gold’

N 300-350 B

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’

buk pospolity ‘Dawyck Purple’

N 300-350 B

Fagus sylvatica ‘Purple Fontaine’

buk pospolity ‘Purple Fontaine’

N 350/10-12 B

Fagus sylvatica ‘Pendula’

buk pospolity ‘Pendula’

N 400+ C85f

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’

buk pospolity ‘Purpurea Pendula’

Pa120 8-10 C56f

Fagus sylvatica ‘Rohan Obelisk’ ('Red Obelisk')

buk pospolity ‘Rohan Obelisk’

N 350-400 C56f B


Fagus sylvatica ‘Rohanii’

buk pospolity ‘Rohanii’

Pa 10-12 C56f

Fagus sylvatica ‘Swat Magret’

buk pospolity ‘Swat Magret’

Pa 10-12 C56f

Fraxinus excelsior ‘Heterophylla Pendula’

jesion wyniosły ‘Heterophylla Pendula’

Pa 12-14 C34f

Fraxinus excelsior ’Nana’

jesion wyniosły ‘Nana’

Pa 12-14 C34f

Gleditsia triacanthos ‘Rubylace’

glediczja trójcierniowa ‘Rubylace’

Pa 6-8 C25f


Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

glediczja trójcierniowa 'Sunburst'

Pa 8-10 C25

Laburnum ×watereri ‘Vossii’

złotokap Waterera ‘Vossii’

Pa 6-8 C20


Liquidambar styraciflua

ambrowiec amerykański

N 100-150 C20


Liriodendron tulipifera

tulipanowiec amerykański

Pa150 8-10 C34f


Malus ‘Cheal’s Weeping’

jabłoń ’Cheal’s Weeping’

N 150 G


Malus ‘John Downie’

jabłoń ‘John Downie’

Pa120 6-8 G


Malus ‘Ola’

jabłoń ‘Ola’

Pa150 6-8 G

Malus ‘Profusion’

jabłoń ‘Profusion’

Pa 6-8 G

Malus ‘Red Jade’

jabłoń ‘Red Jade’

N 200 G

Malus ‘Royalty’

jabłoń ‘Royalty’

N 150+ G


Morus alba ‘Pendula’

morwa biała ‘Pendula’

Pa150 8-10 C34f


Platanus ×hispanica

platan klonolistny

Pa 12-14 C56f


Platanus ×hispanica ‘Alphen’s Globe’

platan klonolistny ‘Alphen’s Globe’

Pa 10-12 C34f

Prunus cerasifera ‘Nigra’

śliwa wiśniowa ‘Nigra’

Pa 8-10 G


Prunus ×eminens ‘Umbraculifera’

wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’

Pa 6-8 G


Prunus padus ‘Colorata’

czeremcha pospolita ‘Colorata’

Pa 6-8 G


Prunus serrulata ‘Amanogawa’

wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’

Pa 8-10 B

Prunus serrulata ‘Kanzan’

wiśnia piłkowana ‘Kanzan’

N 250+ C56f


Prunus serrulata ‘Kiku-shidare’

wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare’

Pa150 8-10 C34f


Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’

wiśnia piłkowana ‘Royal Burgundy’

Pa150 12-14 C56f


Prunus ×subhirtella ‘Dahlem’

wiśnia różowa ‘Dahlem’

Pa 10-12 C34


Prunus ×subhirtella ‘Pendula Plena Rosea’

wiśnia różowa ‘Pendula Plena Rosea’

Pa150 10-12 C34f

Prunus virginiana ‘Shubert’

czeremcha wirginijska ’Shubert’

Pa 10-12 C34f

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

grusza drobnoowockowa ‘Chanticleer’

Pa150 10-12 C56f


Pyrus communis ‘Beech Hill’

grusza uprawna ‘Beech Hill’

Pa 12-14 C56f


Pyrus salicifolia ‘Pendula’

grusza wierzbolistna ‘Pendula’

Pa 8-10 C34f

Quercus palustris ‘Green Dwarf’

dąb błotny ‘Green Dwarf’

Pa150 6-8 C25f


Quercus robur

dąb szypułkowy

Pa 14-16 C86f

Quercus robur ‘Concordia’

dąb szypułkowy ‘Concordia’

Pa 10-12 C56f

Quercus robur ‘Fastigiata’

dąb szypułkowy ‘Fastigiata’

N 200-250 C34f

Quercus rubra

dąb czerwony

Pa 12-14 C56f

Robinia hispida ‘Macrophylla’

robinia szczeciniasta ‘Macrophylla’

Pa150 6-8 C25f


Robinia margaretta ‘Casque Rouge’

robinia Małgorzaty ‘Casque Rouge’

Pa100 10-12 C34f


Robinia pseudoacacia ‘Frisia’

robinia akacjowa ‘Frisia’

Pa 8-10 C34f


Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’

robinia akacjowa ‘Tortuosa’

Pa 8-10 C34f


Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Pa 8-10 C34f

Sorbus aria ‘Magnifica’

jarząb mączny ‘Magnifica’

Pa 10-12 B

Sorbus aria ‘Lutescens’

jarząb mączny ‘Lutescens’

Pa 10-12 B


Sorbus aucuparia

jarząb pospolity

Pa 8-10 G


Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’

jarząb pospolity ‘Fastigiata’

N 150-200 G

Sorbus aucuparia ‘Pendula’

jarząb pospolity ‘Pendula’

Pa 12-14 C56f

Sorbus aucuparia ‘Rossica Major’

jarząb pospolity ‘Rosica Major’

N 300 C34f


Sorbus AUTUMN SPIRE ‘Flanrock’PBR

jarząb AUTUMN SPIRE

N 180-200 C34f


Sorbus ‘Granatnaja’

jarząb ‘Granatnaja’

Pa150 10-12 C34f


Sorbus intermedia

jarząb szwedzki

Pa 6-8 G

Sorbus koehneana (Sorbus frutescens)

Jarzab Koehnego (jarząb owocowy)

Pa150 6-8 C25f


Sorbus ’Coral Pink’

jarząb ‘Coral Pink’

Pa 10-12 C34f

Sorbus ‘Red Tip’

jarząb ‘Red Tip’

Pa 10-12 C34f


Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’

jarząb turyngski ‘Fastigiata’

N 200 B

Tilia americana

lipa amerykańska

Pa 10-12 G


Tilia americana ‘Nova’

lipa amerykańska ‘Nova’

Pa 12-14 C34f

Tilia caucasica

lipa kaukaska

Pa 10-12 G


Tilia cordata

lipa drobnolistna

Pa 10-12 G


Tlia cordata ‘Böhlje’ (Tilia cordata ‘Erecta’)

lipa drobnolistna ‘Böhlje’

Pa 12-14 C56f

Tilia cordata ‘Greenspire’

lipa drobnolistna ‘Greenspire’

Pa 10-12 G


Tilia euchlora

lipa krymska

Pa 12-14 G

Tilia henryana

lipa Henry’ego

Pa 12-14 C50f

Tilia mongolica

lipa mongolska

Pa 10-12 C34f


Tilia platyphyllos

lipa szerokolistna

Pa 12-14 G

Tilia platyphyllos ‘Laciniata’

lipa szerokolistna ‘Laciniata’

Pa 14-16 C56f

Tilia platyphyllos ‘Fastigiata’

lipa szerokolistna ‘Fastigiata’

Pa100 8-10 B

Tilia tomentosa

lipa srebrzysta

Pa 12-14 G

Tilia tomentosa ‘Brabant’

lipa srebrzysta ‘Brabant’

Pa 8-10 G

Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’

lipa srebrzysta ‘Varsaviensis’

Pa 12-14 C56f

Ulmus ‘Camperdowni’

wiąz ‘Camperdowni’

Pa 10-12 G


Ulmus ×hollandica ‘Wredei’

wiąz holenderski ‘Wredei’

N 200-250 B


OZNACZENIA W OFERCIE
Pp

-
forma półpienna
(rozmiar – wysokość pnia
w cm)

Pa-
forma pienna
(rozmiar – obwód pnia
w cm przy standardowej wysokości pnia 180–220 cm)

Pa150-
wysokość pnia dla formy piennej (tu: 150 cm)

WPa2-
forma wielopienna (dwa pnie lub więcej)

N-
forma naturalna
z przewodnikiem
(rozmiar – wysokość całej rośliny)
200+-
wysokość całej rośliny
dla formy naturalnej
(tu: ponad 200 cm)
C34-
materiał w pojemniku
(cyfra oznacza objętość
w litrach)

C56f-
materiał w pojemniku
z tkaniny
(cyfra oznacza objętość
w litrach)  

B-
materiał kopany z bryłą
(zabezpieczony jutą i siatką)

G-
materiał z gruntu / goły korzeń

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego